ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام


این نوع ممبر همانند ممبر اجباری میباشد با این تفاوت که با اون تلگرام غیر رسمی قابل مشاهده نیست و مخفی می باشد در این شرایط کاربر کانال رو مشاهده نمیکنه و نمیتونه از کانال خارج بشه و در این حال این نوع ممبر ویو ندارد.


۱۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۷۹,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۱۵۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۲۳۷,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۳۹۵,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۷۹۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان