ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام


این نوع ممبر توسط تبلیغات پاپ آپ و نوتیفیکیشن تامین میشود که هم کاملا اختیاری و هم واقعی هستند


۱۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۱۱۹,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۲۳۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۳۵۷,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۴۷۶,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۵۹۵,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۷۱۴,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۸۳۳,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۹۵۲,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان